nLIFE

Chcete Oscara? Bez LGBTQ+, etnických menšin či postižených to už nepůjde

Chcete Oscara? Bez LGBTQ+, etnických menšin či postižených to už nepůjde 1
Udílení Oscarů
Chcete Oscara? Bez LGBTQ+, etnických menšin či postižených to už nepůjde 2
Udílení Oscarů

Oscarová akademie zveřejnila nová pravidla, která musí filmy od roku 2024 splňovat, pokud se chtějí ucházet o Oscara. Namířena jsou zjednodušeně řečeno proti bílému heterosexuálnímu muži, a to pod záštitou boje za rozmanitost.

Oskarové filmy budou muset splňovat dvě ze čtyř kritérií.

První kritérium (pro splnění je vyžadován jeden z podbodů)

a) V hlavní nebo významné vedlejší roli se musí hrát člověk z etnické menšiny, jako jsou afroameričané, asiaté, hispánci a další.

b) Minimálně 30 procent aktérů ve vedlejších rolích pochází aspoň ze dvou následujících skupin: ženy, rasová nebo etnická skupina, LGBTQ+, lidé s kognitivním nebo fyzickým postižením, neslyšící nebo nedoslýchaví

c) Příběh se zaměřuje na „nedostatečně zastoupenou skupinu“. Sem patří stejní lidé jako z předcházejícího bodu.

Obdobný přístup je posléze aplikován i na složení štábu, stážisty či marketingový tým. Kompletní požadavky naleznete zde.

Natočit dobrý film tak bude zase o něco těžší. Nově nastavená pravidla výrazně zasahují do tvůrčí svobody a zvýhodňují skupinu lidí na základně rasy, pohlaví a sexuální orientace. Což je špatně. Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna jen těmi nejlepšími úmysly.

„Nikdo nečte. Pokud čte, stejně nerozumí. Kdo čte a rozumí, stejně zapomene.
 Stanisław Lem