nLIFE

AI přítelkyně má povzbudit muže navazovat vztahy s ženami

Aplikace Koi Suru AI
Aplikace Koi Suru AI

Japonská seznamovací společnost Tapple přichází s novinkou: možností navázat romantický vztah s AI přítelkyní. Aplikace Koi Suru AI by měla podle tvůrců pomoci mladým v navazování skutečných vztahů. Může to znít zvláštně, nicméně provozovatelé se domnívají, že jakmile uživatelé zakusí realisticky působící vztah, byť s AI přítelkyní, budou chtít nakonec víc.

Co se technické stránky týče, 22letá žena s příznačným jménem Ai s uživatelem komunikuje prostřednictvím chatu. Komunikace je realizována skrze generativní AI. Hlas jí propůjčila herečka Rikako Aida.

Specialitou mají být paměťové funkce, což znamená, že obsah konverzace je generován na základě zapamatovaných preferencí a zvyků. To má podle tvůrců umožnit hlubší komunikaci.

„Chování a dialog „zamilované AI“ se navíc mění v závislosti na stupni důvěrnosti s uživatelem. Intimita se vypočítává na základě emocí, které AI pociťuje, a na základě jednání uživatele při interakci s uživatelem,“ vysvětlují.

„Nikdo nečte. Pokud čte, stejně nerozumí. Kdo čte a rozumí, stejně zapomene.
 Stanisław Lem