nLIFE

„Česnek léčí rakovinu“. YouTube si posvítí na zdravotní dezinformace

"Česnek léčí rakovinu". YouTube si posvítí na zdravotní dezinformace 1
YouTube

YouTube se rozhodl, že se pustí do boje s dezinformačními videi z oblasti zdravotnictví a lékařské péče, zejména pak ve spojení s rakovinou.

Mnozí lidé, případně jejich blízcí, se po vynesení kruté diagnózy obracejí na internetové stránky a YouTube chce, aby našli jen obsah z důvěryhodných zdrojů. Videa typu „česnek léčí rakovinu“ nebo „místo radioterapie užívejte vitamin C“ bude mazat.

„Počínaje dneškem a v následujících týdnech začneme odstraňovat obsah, který propaguje léčbu rakoviny, jež se ukázala jako škodlivá nebo neúčinná, nebo obsah, který diváky odrazuje od vyhledání odborné lékařské péče. To zahrnuje obsah, který propaguje neověřené způsoby léčby namísto schválené péče nebo jako zaručený lék, a léčbu, kterou zdravotnické orgány výslovně označily za škodlivou,“ uvedl YouTube.

YouTube závadný obsah rozdělí do třech kategorií:

Dezinformace o prevenci – Do této kategorie patří propagace škodlivých látek pro prevenci onemocnění či obsah, který je v rozporu s pokyny zdravotnických orgánů, například týkající se účinnosti vakcín.

Dezinformace o léčbě – Obsah, který propaguje alternativní, škodlivé léčby, například propagace chloridu cesného k léčbě rakoviny.

Popírání zdravotních stavů – Do této kategorie spadá popírání různých zdravotních stavů, například to, že lidé zemřeli na covid 19.

YouTube prý bude zohledňovat „veřejný zájem“. Co to znamená? „Můžeme povolit, aby obsah, který je dostatečně ve veřejném zájmu, zůstal na YouTube, i když jinak porušuje naše zásady – například video z veřejného slyšení nebo komentáře celostátních politických kandidátů v kampani, které zpochybňují pokyny zdravotnických úřadů, nebo grafické záběry z aktivních válečných zón nebo humanitárních krizí. Výjimku můžeme učinit také v případě osobních svědectví nebo obsahu, který pojednává o výsledcích konkrétní lékařské studie.“

„Nikdo nečte. Pokud čte, stejně nerozumí. Kdo čte a rozumí, stejně zapomene.
 Stanisław Lem